Kindlustus

Veose kindlustus võimaldab maandada igasuguste materiaalsete kahjudega seotud riske – siia alla kuuluvad mitmesugused kahjustused, koorma kaotsiminek või koorma täielik hävinemine. Veose kindlustamine võimaldab ekspediitoril, veose omanikul ja vedajal kaitsta oma huve ja vara.

Transpordi käigus võib ette tulla igasuguseid asju, kusjuures iga juhtum võib kaasa tuua suure rahalise kahju. Selle vältimiseks soovitame juba varakult kindlustuslepingu sõlmimise eest hoolt kanda.

Ettevõte Olimzar OÜ pakub oma klientidele igat liiki veoste kindlustamist, mis kaitseb koormaid kõikvõimalike riskide eest.

Meie ettevõtte spetsialistid annavad nõu just teie jaoks sobivaima kindlustuspoliisi valimiseks. Kõikidele meie poolt veetavatele veostele kehtib rahvusvaheline CMR-kindlustus. Kõnealune kindlustus määrab kindlaks autovedaja vastutuse transporditavate kaupade kaotsimineku või kahjustuste korral. Vastutuse määr sõltub veose kaalust ja väärtusest. Eriti hinnalise veose korral on otstarbekas lisada CMR-kindlustuse standardpaketile täiendav leping. See leping annab teile kindlustusjuhtumi tekkimise korral võimaluse saada kahjutasu kogu veose väärtuse ulatuses, sõltumata selle hinnast ja kaalust.

Selleks, et koostöö oleks mugav ja sujuv, valmistame kõik kindlustuslepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid ise ette.

Esita hinnapäring: